#PonyhofSommer2015 Konzept: Ponyhof / Fotograf: Yves Bachmann